پینگ – آزمایش در دسترس بودن ابزارهای شبکه

پینگ (ping) یک ابزار جهت بررسی در دسترس بودن کامپیوترها و سایر تجهیزات درون یک شبکه کامپیوتری است.پینگ اطلاعات مفید زیادی در اختیار ما قرار میدهد که بخشی از آنها بشرح زیر است.

  1. بررسی اتصال کامپیوتر ما و یا سایر کامپیوترها به شبکه
  2. بررسی سرعت انتقال داده در شبکه بین سرور و یا کامپیوتر مقصد و کامپیوتر اجرا کننده پینگ
  3. بدست آوردن آدرس IP سرور مقصد با نام دامنه مشخص
  4. بررسی پایداری شبکه

به طور کلی هر کامپیوتر در شبکه با یک آدرس مجازی به نام IP شناخته میشود.

دستور پینگ در تمامی سیستم عاملها وجود دارد و تنها اندکی تفاوت در ساختار آن در هر سیستم عامل وجود دارد.

دستور پینگ با ارسال یک درخواست ICMP و منتظر ماندن برای پاسخ آن، زمان رفت و برگشت بسته را محاسبه میکند.

به مثالهای زیر توجه کنید.

ping 4.2.2.4

این دستور ساده ترین و پایه ای ترین دستور پینگ است که در تمامی سیستمهای عامل پشتیبانی میگردد.

خروجی این دستور در سیستم عامل ویندوز بشکل زیر است.

Pinging 4.2.2.4 with 32 bytes of data:
Reply from 4.2.2.4: bytes=32 time=146ms TTL=52
Reply from 4.2.2.4: bytes=32 time=141ms TTL=52
Reply from 4.2.2.4: bytes=32 time=141ms TTL=52
Reply from 4.2.2.4: bytes=32 time=144ms TTL=52

Ping statistics for 4.2.2.4:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 141ms, Maximum = 146ms, Average = 143ms

 

 

در صورتی که در شبکه ای بزرگتر مانند اینترنت این دستور را بکار میبرید و آدرس IP سرور مقصد را نمیدانید میتوان از نام دامنه برای بررسی دستور پینگ استفاده نمود.

ping google.com

خروجی این دستور بشکل زیر است :

Pinging google.com [172.217.18.142] with 32 bytes of data:
Reply from 172.217.18.142: bytes=32 time=62ms TTL=53
Reply from 172.217.18.142: bytes=32 time=60ms TTL=53
Reply from 172.217.18.142: bytes=32 time=59ms TTL=53
Reply from 172.217.18.142: bytes=32 time=60ms TTL=53

Ping statistics for 172.217.18.142:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 59ms, Maximum = 62ms, Average = 60ms

در خط اول آدرس IP سایت گوگل را به ما نشان داده است. همچنین ۴ بسته داده به سمت سرور ارسال شده است که اطلاعات ارسال هر بسته در خطهای ۲ تا ۵ آمده است. در این خط ها اطلاعاتی مانند سایز بسته(۳۲ بایت) –  زمان رفت و برگشت بسته (time=62) و زمان ماندگاری (time to live) یا همان (TTL) ، که در اینجا عدد ۵۳ را نشان میدهد. در خط های بعد نیز اطلاعاتی مانند تعداد بسته ارسال شده و تعداد بسته های برگشته و یا از دست رفته ، حداکثر و حداقل و متوسط زمان ارسال و دریافت بسته ها قابل مشاهده است. این یک نمونه ساده از اجرای دستور پینگ در سیستم عامل ویندوز میباشد.

شما از این ابزار میتوانید برای بررسی میزان در دسترس پذیری سایت خود استفاد نمایید. یکی از عوامل مهم در بالا رفتن رتبه سایت همین میزان در دسترس پذیری میباشد. اما شما با اجرای این دستور از کامپیوتر خود، تنها کیفیت ارتباط بین سرویس دهنده اینترنت خود تا سرور سایتتان را مشاهده میکنید. بنابراین برای بررسی این پارامتر از سایر نقاط دنیا میتوان از سایتهایی که ابزار کمکی برای مدیران سایتها فراهم آورده اند استفاده نمایید. برخی از این امکانات رایگان است و میتوان از آنها بشکل مناسبی استفاده کرد.