تخفیفات نوروزی پینگ هاست

به مناسبت سال جدید شمسی کلیه سرویسهای پینگ هاست شامل تخفیف از ۱۰ تا ۳۰ درصد شد. تخفیفات از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ اعمال میگردد.

  • ۳۰ درصد تفیف انواع پنل پیامکی
  • ۲۰ درصد تخفیف راه اندازی سایتهای وردپرسی
  • ۱۰ درصد تخیف در سایر سرویسها و خدمات

جهت برخورداری از تخفیفات ، سفارش خود را در بازه زمانی ذکر شده ثبت نمایید.